Μια πολύ σημαντική εκδήλωση με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς άρρηκτα συνδεδεμένους με την αειφορία, όπως waste management, κυματική ενέργεια, διαμόρφωση τοπίου, βιολογική καλλιέργεια τροφίμων, παραγωγή λογισμικού κ.ά., διοργανώθηκε από την Ομάδα Σύμπραξις σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στις 5 Νοεμβρίου 2021 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο Smart Innovation Symposium συμμετείχαν ως ομιλητές ο ομότιμος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και συνιδρυτής της εταιρείας CHQ Technologies κ. Νίκος Καλογεράκης, και o Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας κ. Αθανάσιος Κυριαζής. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στη διημερίδα ήταν οι: Enviroplan, GlafcoS Marine ltd, Medical Waste A.E, Landco A.E, BIANAME A.E, Περβολαράκης και ΣΙΑ, Geosystems Hellas A.E, Διαλυνάς Α.Ε, F-INT Ε.Π.Ε, Ανέλιξις Α.Ε, Σταφυλαράκης Εξειδικευμένες Κατασκευές και iKnowHow S.A.