Τους τελευταίους μήνες πραγματοποιήθηκαν πέντε διαδικτυακά σεμινάρια του έργου iBRoad, συντονισμένα από την Ομάδα Σύμπραξις, προκειμένου να φέρουν κοντά το ευρύ κοινό με το έργο και τα εργαλεία του. Το webinar με τίτλο «Πώς να εφαρμόσετε τον Οδικό Χάρτη Κτιρίου στην αγορά: πολιτικές προσέγγισης» υπογράμμισε παραδείγματα πολιτικών υποστήριξης για τον Οδικό Χάρτη Ανακαίνισης κτιρίων καθώς και εργαλεία εφαρμογής. Το δεύτερο webinar με τίτλο «Πιλοτικός έλεγχος των εργαλείων Roadmap και Logbook» παρουσίασε τα διδάγματα και τα θετικά παραδείγματα από την εφαρμογή στις πιλοτικές χώρες. Το επόμενο webinar με τίτλο «Πώς μπορούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν το iBRoad;» εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η προσέγγιση iBRoad μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω σε άλλα κράτη μέλη. Τα δύο τελευταία webinars «Πώς δημιουργούνται διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων. Περιήγηση σε πραγματικό χρόνο στο λογισμικό του iBRoad» και «iBRoad και Διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων: Οπτική των ενδιαφερομένων μερών» παρείχαν μια ζωντανή επίδειξη του λογισμικού των εργαλείων iBRoad και μια σύνοψη των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών του έργου, αντίστοιχα.

Δείτε τα διαδικτυακά σεμινάρια εδώ.