Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο το έργο SoSEDEE – Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment παρουσιάζοντας τα σημαντικά αποτελέσματά του σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας». Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε μια σειρά εργαλείων, όπως το πρώτο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο αντικείμενο, καθώς επίσης και δύο βιώσιμες Κοινωνικές Επιχειρήσεις: η «Actοἶδα» στην Αλεξανδρούπολη που δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία και αντικείμενο την κατασκευή δώρων και το «Color City» στο Gotse Delchev, με αντικείμενο την ανάπτυξη ενός θερμοκηπίου, που δημιουργήθηκε για να απασχοληθούν άτομα από ευάλωτες ομάδες. Η Ομάδα Σύμπραξις, ως Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου, οργάνωσε το σύνολο των δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων.