Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  IMPULSE Interreg-MED, για το οποίο η Ομάδα Σύμπραξις υποστήριξε το σύνολο των επικοινωνιακών δράσεων λειτουργώντας για λογαριασμό του συντονιστή εταίρου του έργου, Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας και του εταίρου για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος στην Ελλάδα, Δήμου Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα του έργου προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την πόλη του Ηρακλείου, καθώς η πιλοτική εφαρμογή για το αντιπροσωπευτικό δείγμα των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου, οδήγησε σε αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 30 -35%.