Η Κοινή Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εμβολιασμό (EU-JAV) είναι μια κοινοπραξία η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να εργαστεί σε βασικά ζητήματα που αφορούν τον εμβολιασμό και να παράσχει στις κυβερνήσεις και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα μέσα για την επιτυχή καταπολέμηση ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό.  Το EU-JAV ξεκίνησε  το 2018 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022 με το τελικό συνέδριο του έργου το οποίο αποτέλεσε μια ευκαιρία για την παρουσίαση της ερευνητικής δουλειάς και την παροχή συγκεκριμένων επιστημονικών εργαλείων για τον εμβολιασμό, τα οποία προωθούν τη μακροχρόνια ευρωπαϊκή συνεργασία κατά των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Η Ομάδα Σύμπραξις ανέλαβε για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας – ΕΟΔΥ, -εταίρου της κοινοπραξίας από την ελληνική πλευρά- τη διοργάνωση του τελικού υβριδικού συνεδρίου του έργου, τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ιστοσελίδας, ενώ παράλληλα συνέβαλε στον γενικό συντονισμό, τη συγκέντρωση υλικού και την επιμέλεια του περιεχομένου για την παράδοση των τελικών αναφορών και άλλου πληροφοριακού υλικού με τα συμπεράσματα του έργου.