Ένα νέο πρωτοπόρο έργο με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2020 με υποστήριξη από την Ομάδα Σύμπραξις. Στα τρία χρόνια της διάρκειάς του, το έργο ePANACEA θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης και την πιστοποίηση των κτιρίων, με τη δημιουργία ενός προτύπου -the Smart Energy Performance Assessment Platform- αξιοποιώντας προηγμένες τεχνικές δυναμικής προσομοίωσης, ανάλυση μεγάλων δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, αντίστροφη μοντελοποίηση, εκτίμηση της πιθανής εξοικονόμησης ενέργειας και έλεγχο οικονομικής βιωσιμότητας. Η πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά εν μέσω πανδημίας στέφθηκε με επιτυχία και το εταιρικό σχήμα ξεκίνησε το έργο του με ενθουσιασμό. Η Ομάδα Σύμπραξις, ως υπεύθυνη Επικοινωνίας, είναι αρμόδια για την χάραξη της στρατηγικής επικοινωνίας, την ανάπτυξη περιεχομένου προς δημοσίευση, τις έντυπες / διαδικτυακές / πολυμεσικές παραγωγές, τη διαχείριση μέσων και όλες τις άλλες σχετικές δραστηριότητες. Η Ομάδα Σύμπραξις είναι επίσης υπεύθυνη για την κατάρτιση ενός σχεδίου διάδοσης και αξιοποίησης του μοντέλου του έργου.