Με σκοπό τη μείωση των παιδικών ατυχημάτων και την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών, η Ομάδα Σύμπραξις υποστήριξε την Beiersdorf Hellas και συγκεκριμένα το προϊόν της  Hansaplast για την υλοποίηση ενεργειών cause marketing και την υποστήριξη της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος. Μέσα από σημεία πώλησης επικοινωνήθηκε στο κοινό το μήνυμα για την παιδική προστασία από τα τραύματα και της υποστήριξης της δράσης του Σωματείου