Η Ομάδα Σύμπραξις ολοκλήρωσε τη συμμόρφωση βάσει του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) προς τους Συλλόγους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με μια online ημέρα εκπαίδευσης στις 19 Ιουνίου, με επίκεντρο τις μεθόδους, τα εργαλεία και τα πρότυπα για την εφαρμογή και τη διαχείριση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης , σε συνδυασμό με μια ενότητα ανοιχτής συζήτησης για την απάντηση πρακτικών ζητημάτων.