Με την εκδήλωση «Τα Ενετικά Τείχη μέσα από τα μάτια των παιδιών», η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο στο Πολύκεντρο Ηρακλείου, ολοκληρώθηκαν οι δράσεις επικοινωνίας της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου. Οι μαθητές του 49ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου συμμετείχαν στη ΣΒΑΑ μελετώντας με βιωματικό τρόπο την ιστορία του τόπου τους και παρουσίασαν τη λογοτεχνική εργασία και τα εικαστικά έργα τους, ανακαλύπτοντας, με τη στήριξη των εκπαιδευτικών τους, νέους τρόπους δημιουργίας και έκφρασης. Οι εργασίες των μαθητών για τα Ενετικά Τείχη, όπως τα ζουν και όπως τα ονειρεύονται, αποτυπώθηκαν με καλλιτεχνικό τρόπο σε σχολικό ημερολόγιο του 2023, το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο του έργου. Η Sympraxis, ως ανάδοχος επικοινωνίας του έργου υλοποίησε το σύνολο δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης για την ΣΒΑΑ από το 2019 έως και την ολοκλήρωση του τον Ιανουάριο του 2023.

Δείτε το Ειδικό Έντυπο που αφορά την εργασία των παιδιών για τα Ενετικά Τείχη.

Δείτε το Έντυπο στο οποίο παρουσιάζονται τα έργα τα οποία υλοποιούνται στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ βελτιώνοντας δραστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Δείτε το συνολικό Υλικό Δημοσιότητας και Επικοινωνίας το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ.