Με την 1η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020 η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ άνοιξε μια νέα σελίδα στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις δράσεις και τους στόχους της εταιρείας, καθώς και την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG για το Περιβάλλον (Environment), την Κοινωνία (Society), και τη Διακυβέρνηση (Governance) στη λειτουργία και τις αποφάσεις που λαμβάνει, με όραμα έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο. Η 1η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτυπώνει την κρίσιμη απόφαση της εταιρείας να μετασχηματίσει ριζικά τη λειτουργία της και να μεταμορφωθεί από καπνοβιομηχανία σε εταιρεία τεχνολογίας, παράγοντας αποκλειστικά καινοτόμα προϊόντα καπνού, δυνητικά μειωμένου κινδύνου. Ταυτόχρονα, αποτυπώνει τη συνεπή προσπάθεια της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές εταιρείες στη χώρα, να ανταποκριθεί στο επιτακτικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να προσφέρει περισσότερα. Η Ομάδα Σύμπραξις, από κοινού με την KKS Advisors, περήφανα υποστήριξε την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στο ταξίδι αυτό της συλλογής των στοιχείων, της διαδικασίας αναγνώρισης των ουσιαστικών θεμάτων για την εταιρεία, και της διαμόρφωσης της Έκθεσης γύρω από 5 βασικούς πυλώνες. Πρόκειται για ένα ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που ανακοινώθηκε το καλοκαίρι του 2020, στην επέτειο των 90 χρόνων λειτουργίας της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Η Έκθεση παρουσιάζει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης με σαφείς, μετρήσιμους στόχους υλοποίησης και δείκτες απόδοσης (KPIs) ανά πυλώνα, καταγράφει οικονομικά και ποσοτικά στοιχεία, αλλά παράλληλα, και εξίσου αναλυτικά, παρουσιάζει με σεβασμό, υπευθυνότητα και διαφάνεια τις ενέργειες της εταιρείας για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της απέναντι στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ακολουθώντας τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI Standards).