Με το μήνυμα αλληλεγγύης του Προέδρου του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, Μπάμπη Πυρουνάκη «Την αγάπη σας να τη μοιράζεστε πάντα, ώστε να απλωθεί παντού», ολοκληρώθηκε με επιτυχία, τον Δεκέμβριο του 2021, το έργο «Θεμελιώνουμε την Κοινωνία» που είχε διάρκεια 22 μήνες και υλοποιήθηκε με κεντρικό στόχο την ενδυνάμωση παιδιών από ευάλωτες ομάδες του Θριασίου Πεδίου. Στο πλαίσιο του έργου, το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, υποστήριξε σε σταθερή βάση 70 παιδιά και περισσότερα από 220 μέλη των οικογενειών τους, παρέχοντας δράσεις για την ανάπτυξη των μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, υποστήριξης και συμβουλευτικής προσέγγισης του οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών, επαγγελματικό προσανατολισμό και ανάπτυξη δεξιοτήτων στα παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξοικείωση και εκπαίδευση των παιδιών αναφορικά με τα δικαιώματά τους, παροχή πρακτικής βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειές τους, γνωριμία των παιδιών με προσωπικότητες που μπορούν να τους δώσουν έμπνευση και να αποτελέσουν πρότυπα ενδυνάμωσης. Το έργο «Θεμελιώνουμε την Κοινωνία», υλοποιήθηκε από το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, του οποίου τη διαχείριση για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Η Ομάδα Σύμπραξις είχε τη χαρά να υποστηρίξει τη βελτίωση ικανοτήτων των στελεχών και εθελοντών του Κέντρου καθώς και τις δράσεις επικοινωνίας του έργου.  Το έργο ολοκληρώθηκε  με εκδήλωση στις 23 Δεκεμβρίου, στην οποία παρουσιάστηκαν τα σημαντικά αποτελέσματα του έργου, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε το βίντεο καθώς και άλλο υλικό προβολής και επικοινωνίας του έργου.