Το τρίτο ετήσιο Project Meeting του έργου iBRoad πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, στις 1 και 2 Απριλίου, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου καθώς και της Ομάδας Σύμπραξις που είναι  ο συντονιστής εταίρος του. Στόχος του iBRoad είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η ανάδειξη των οδικών χαρτών ανακαίνισης διακριτών κτιρίων και μητρώων κτιρίων (individual building renovation roadmaps), ως αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση και τη διευκόλυνση των ριζικών ενεργειακών ανακαινίσεων στον τομέα των κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των ενεργειακών επιθεωρητών και τα καινοτόμα εργαλεία του έργου ήδη χρησιμοποιούνται πιλοτικά στη Βουλγαρία, στην Πολωνία και στην Πορτογαλία. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν το πώς το μοντέλο της πιλοτικής εφαρμογής μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλες χώρες, καθώς και ο συντονισμός των επόμενων δράσεων του έργου.