Πέντε έργα που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Horizon 2020, ένωσαν τις δυνάμεις τους για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW – European Sustainable Energy Week) διοργανώνοντας κοινή συνεδρία στο πλαίσιο ημερίδας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων. Ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης από την πλευρά του έργου iBRoad που συντονίζει η Ομάδα Σύμπραξις, μαζί με τα ALDREN, Fit-to-NZEBHAPPEN και TripleA-reno, παρουσίασαν συμπληρωματικές οπτικές και λύσεις για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των ευρωπαϊκών κτιρίων, όπως επιτάσσει η Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα. Ολόκληρη η ημερίδα μαγνητοσκοπήθηκε από την πλατφόρμα BUILD UP για μελλοντική προβολή, διευρύνοντας κατά πολύ το κοινό. Η συνεργασία των πέντε έργων θα συνεχιστεί και στο επιστημονικό αντικείμενό τους.