Δύο ακόμα ευρωπαϊκά έργα, στων οποίων το εταιρικό σχήμα συμμετέχει η Ομάδα Σύμπραξις, κατάφεραν επιτέλους να οργανώσουν τις συναντήσεις τους με φυσική παρουσία, εντός του Μαΐου, ύστερα από μια μακρά περίοδο που είχαν επικρατήσει μόνο οι διαδικτυακές συναντήσεις:

  • Η κοινοπραξία του έργου Horizon 2020 BuiltHub συναντήθηκε στις 9 και 10 Μαΐου 2022 στις εγκαταστάσεις του συντονιστή εταίρου EURAC στην ιταλική πόλη Bolzano, για πρώτη φορά δια ζώσης στους 20 μήνες υλοποίησης του έργου. Η Ομάδα Σύμπραξις συμβάλλει μεταξύ άλλων στην επιχειρηματική ανάπτυξη της πλατφόρμας BuiltHub προς την αγορά.
  • Μετά από σχεδόν 3 χρόνια φυσικής απόστασης, πραγματοποιήθηκε ξανά δια ζώσης η συνεδρίαση της ολομέλειας του Concerted Action EPBD (Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων / Energy Performance of Buildings Directive). Η πόλη της Αθήνας είχε την τιμή να φιλοξενήσει την ολομέλεια για δεύτερη φορά στη συνολική πορεία υλοποίησης του έργου! Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στις 17 και 18 Μαΐου 2022, εθνικοί εκπρόσωποι από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία αντάλλαξαν, στο πλαίσιο διαδραστικών συζητήσεων, πληροφορίες για τα εθνικά σχέδια εφαρμογής της Οδηγίας. Η Ομάδα Σύμπραξις υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Concerted Action EPBD V (2018-2022) και ειδικότερα του ιστοτόπου, του εσωτερικού κέντρου πληροφοριών τoυ έργου και της δημόσιας βάσης που αφορά τα δεδομένα των χωρών, των τεχνικών εκθέσεων, καθώς επίσης και των βασικών αποφάσεων υλοποίησης.