Στις 30 Νοεμβρίου η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία οργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία / Κλιματική Διπλωματία. Η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Strengthening the capacity of regional and local administrations for implementation and enforcement of EU environmental and climate change legislation and development of infrastructure projects”, το οποίο υλοποιείται, μέσω του Προγράμματος EuropeAid, από την ENVIROPLAN Α.Ε. σε συνεργασία με την Egis International, Egis Structures & Environment και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κυβερνητικοί αξιωματούχοι από χώρες μέλη της ΕΕ αντάλλαξαν απόψεις και παρουσίασαν πρωτοβουλίες για την κλιματική δράση, την ανάκαμψη της πράσινης ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τη μετάβαση από τον άνθρακα στην καθαρή ενέργεια, την πράσινη επιχειρηματικότητα, τη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία. Επίσης, πραγματοποιήθηκε εστιασμένος διάλογος με τη συμμετοχή εταιριών και ενδιαφερόμενων μερών από κράτη μέλη της ΕΕ και της Ουκρανίας, με θέμα «Turning climate and environmental challenges into opportunities», σχετικά με το  Green Deal και τα απαραίτητα βήματα πράσινης μετάβασης για την Ουκρανία. Η Ομάδα Σύμπραξις ανέλαβε την οργάνωση και υλοποίηση της διαδικτυακής εκδήλωσης.