Το έργο LIFE ASTI, με την Ομάδα Σύμπραξις ως εταίρο, στοχεύει να οδηγήσει σε ουσιαστική συμβολή στον γενικότερο στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής  για την προσαρμογή του κλίματος (EU Climate Adaptation Strategy) , αναπτύσσοντας πολιτικές για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας (UHI) -ειδικότερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών- εισάγοντας υπηρεσίες πρόληψης θερμότητας και καλύτερης εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών ενεργειακής απόδοσης στις ευρωπαϊκές πόλεις. Κατά το πρώτο μισό της περιόδου εφαρμογής του, δημοσιεύθηκαν αρκετές εκθέσεις  που αντικατοπτρίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου καθώς και ένας μεγάλος αριθμός υλικού επικοινωνίας. Επιπλέον, δημιουργήθηκε το νέο εργαλείο του LIFE ASTI, μια εφαρμογή για κινητά που παρέχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που παράγονται από το σύστημα πρόβλεψης LIFE ASTI για τη Ρώμη, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, όπου  παρέχεται εκτίμηση του θερμικού στρες για τις διάφορες περιοχές της πόλεων. Κατεβάστε την εφαρμογή στη διεύθυνση https://app.lifeasti.eu/