Η μη νόμιμη κατοχή και χρήση λογισμικού, εκτός του ότι συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό, ελλοχεύει σοβαρότατους κινδύνους επιβολής μεγάλων προστίμων, αλλά και ποινικών διώξεων. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΓΜ και η BSA  στις 4 Απριλίου 2019 στο Ξενοδοχείο AMALIA Athens. Η Ομάδα Σύμπραξις είχε την οργανωτική υποστήριξη της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της γενικότερης συνεργασίας και της διοικητικής υποστήριξης που παρέχει στον ΣΕΓΜ.