Από τον Μάιο η Ομάδα Σύμπραξις εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα στην Παροχή Υπηρεσιών Προγραμματικού Μέσων και Αγοράς Χώρου και Χρόνου  σύμφωνα με το πρότυπο ELOT 1435:2009. Η πιστοποίηση έγινε από την TÜV Hellas και έρχεται να επισφραγίσει το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στον τομέα της παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας.