Με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημία, κ.ά.) να είναι ήδη μπροστά μας, ο κατάλληλος χρόνος για να δράσουμε είναι σήμερα. Εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο έχει η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των υφιστάμενων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Performance Certificates – EPCs). Οι φιλόδοξες δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, όπως περιγράφονται στη Στρατηγική «Κύμα Ανακαινίσεων» (Renovation Wave Strategy) καθορίζουν τον τρόπο, και την ίδια στιγμή συνεπάγονται ριζικές αλλαγές και φέρνουν στην επιφάνεια νέες προκλήσεις. Το συγχρηματοδοτούμενο από το H2020 έργο iBRoad2EPC, που συντονίζεται από την Ομάδα Σύμπραξις ως συνέχεια του ευρύτατα αναγνωρισμένου έργου iBRoad, αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στις πρακτικές αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης, αναδεικνύοντας την ενσωμάτωση στοιχείων του Διαβατηρίου Ανακαίνισης Κτιρίων (Building Renovation Passport – BRP) σε σχήματα Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Performance Certificates – EPCs), ώστε να υπάρξει βελτίωση και διεύρυνση του κοινού τους πεδίου. Με την άμεση συμμετοχή των εκτελεστικών αρχών στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, στόχος είναι το iBRoad2EPC, μέσα στη διάρκεια των 3 χρόνων υλοποίησής του, να ενσωματωθεί στα σχετικά εθνικά συστήματα, δημιουργώντας έτσι την επόμενη γενιά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, τα οποία θα υποστηρίξουν τη φιλοδοξία της Ευρώπης για απαλλαγή από τον άνθρακα, ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης για τους ενοίκους των κτιρίων.