Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας ξεκίνησε ένα νέο σημαντικό έργο με στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών και των οικογενειών τους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του Θριασίου Πεδίου. Το έργο «Θεμελιώνουμε την Κοινωνία» παρέχει φροντίδα και υποστήριξη για την κοινωνική ένταξη των παιδιών, υποστήριξη στο εκπαιδευτικό αντικείμενο για την παραμονή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον καθώς επίσης επαγγελματικό προσανατολισμό που θα επιτρέψει στους νέους να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές για το μέλλον τους. Η Ομάδα Σύμπραξις υποστηρίζει τις δράσεις επικοινωνίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων για λογαριασμό των στελεχών του Κέντρου Αγάπης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Greece, τη διαχείριση του οποίου έχουν αναλάβει από κοινού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.