Ο Δήμος Λευκάδας συμμετέχει στο Έργο RE.CO.RD (“REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation”), με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης, τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την ανακύκλωση πλαστικών υλικών. Το Έργο αφορά την υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης στη Λευκάδα, στις παραλίες Κάθισμα, Άγιος Νικήτας και Πόρτο Κατσίκι, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Αύγουστο του 2019. Η Ομάδα Σύμπραξις έχει αναλάβει τη συνολική επικοινωνία του Έργου, καθώς και τη διοργάνωση των δράσεων. To Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.