Οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα να εμπνέουν, να συνδέουν και να ενεργοποιούν τους ανθρώπους για τα ζητήματα που τους απασχολούν. Στις πόλεις που ζούμε, οι δράσεις για το κλίμα είναι αναγκαίες και η επικοινωνία περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. To Δίκτυο C40 Cities συνδέει 97 από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, οι οποίες εκπροσωπούν περισσότερα από 700 εκ. πολίτες ώστε να λάβουν δράση για το κλίμα με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον. Το Δίκτυο κυκλοφόρησε το C40 Climate Action Planning – Communications Toolkit, ένα  εύχρηστο εγχειρίδιο επικοινωνίας που αγγίζει την ανθρώπινη, καθημερινή πλευρά των πραγμάτων προτείνοντας νέες ιδέες, στρατηγικές γνώσεις επικοινωνίας και άμεσα κατανοητές οδηγίες για τον σχεδιασμό δράσεων για το κλίμα σε τοπικό επίπεδο. Η Ομάδα Σύμπραξις είναι περήφανη που συμμετείχε στη δημιουργία του μαζί με τις εταιρείες Ecoavantis και Creative Concern, που είναι συνεργάτες και μέλη του Δικτύου DoNotSmile (DNS).