Από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2021, η Ομάδα Σύμπραξις, ως συντονιστής των έργων iBRoad και iBRoad2EPC, είχε την τιμή να παρουσιάσει και να συζητήσει το από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 συγχρηματοδοτούμενο έργο iBRoad2EPC σε μια σειρά από σημαντικές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στις 23 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του C4E forum, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στη Ρουμανία, ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης παρουσίασε τις προτάσεις των έργων iBRoad and iBRoad2EPC για το Διαβατήριο Ανακαίνισης Κτιρίων καθώς και τα νέας γενιάς Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Το Sustainable Places Conference οργανώθηκε διαδικτυακά στις 29 Σεπτεμβρίου και ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης συμμετείχε ως προσκεκλημένος στο πάνελ των ομιλητών για να αναδείξει θέματα που πραγματεύεται το iBRoad2EPC.
  • Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε ο συνεργατικός σχηματισμός των έργων Ηorizon 2020 για τα νέας γενιάς Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας και που φιλοξενήθηκε από την πλατφόρμα BUILD UP στις 14 Οκτωβρίου, ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης συμμετείχε ως ομιλητής με θέμα: «Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης νέας γενιάς: καθιστώντας τα κτίρια κατάλληλα για την ενεργειακή μετάβαση».
  • Την 1η Δεκεμβρίου, το έργο παρουσιάστηκε στο φυσικό και ψηφιακό περίπτερο του ετήσιου συνεδρίου EnLit Europe στο Μιλάνο.
  • Η Μαριάννα Παπαγλάστρα, ύστερα από πρόσκληση, παρουσίασε εισήγηση με θέμα «iBRoad2EPC – ενσωμάτωση του Διαβατηρίου Ανακαίνισης Κτιρίων στα εθνικά πλαίσια Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ως εργαλείο για τη χρηματοδότηση ριζικών ενεργειακών ανακαινίσεων στα κτίρια» στην κλειστή συνεδρίαση του CA EPBD στις 9 Δεκεμβρίου.
  • Ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης συμμετείχε στις 14 Δεκεμβρίου στο TIMEPAC 21 International Workshop, παρουσιάζοντας εισήγηση με τίτλο: «Διαμορφώνοντας τις συνθήκες επιτυχίας των Διαβατηρίων Ανακαίνισης Κτιρίων: πλαίσιο, μέτρα και προϋποθέσεις για την υποστήριξη της σταδιακής ριζικής ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το iBRoad2EPC έχει τη χαρά να συμμετέχει στο συνεργατικό σχηματισμό των έργων Ηorizon 2020 για τα νέας γενιάς Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.