Οι δημόσιες διαβουλεύσεις στα πλαίσια του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000» συνεχίζονται. Εντός του τελευταίου τριμήνου του 2023, η Sympraxis διοργάνωσε 3 δημόσιες ημερίδες διαβουλεύσεων και ενημέρωσης του κοινού.  Στις 12/10/2023 πραγματοποιήθηκε υβριδική ημερίδα διαβούλευσης σε studio, με θέμα την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ 7α)) των περιοχών Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, για λογαριασμό της ENVIROPLAN Α.Ε., Εταιρεία Ανάδοχο της Μελέτης. Στις 19/10/2023 για λογαριασμό της NERCO Ν. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ., Εταιρεία Ανάδοχο της Μελέτης, υλοποιήθηκε η διαδικτυακή ημερίδα διαβούλευσης και ενημέρωσης του κοινού για την «ΕΠΜ 10β: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας». Οι δύο ημερίδες αναμεταδόθηκαν ζωντανά στα κανάλια της Sympraxis σε Facebook και YouTube, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 2.300 προβολές διαδικτυακών χρηστών – ενδιαφερόμενων μελών. Στις 31.10.2023 πραγματοποιήθηκε στα Χανιά η ημερίδα ενημέρωσης και διαβούλευσης του κοινού με θέμα την επί των αποτελεσμάτων του έργου «ΕΠΜ 9β: Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων ∆ιαχείρισης (Σ∆) για τις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου (τμήμα)». Στην ημερίδα προσήλθαν περισσότεροι από 90 συμμετέχοντες ανάμεσα στους οποίους σημαντικά στελέχη της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη  δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών.