Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας μετατρέπει τα μεγάλα αστικά κέντρα σε σημειακές πηγές ρύπων και υψηλής θερμότητας. Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση και επιβαρύνει δραματικά τη δημόσια υγεία στις αστικές περιοχές με ό,τι επακόλουθο αυτό φέρει. Οι εκπαιδευτικές-ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE ASTI για την εφαρμογή συστήματος πρόγνωσης της Αστικής Θερμικής Νησίδας, είχαν σκοπό την παρουσίαση των σημαντικών αποτελεσμάτων του έργου και του σχεδίου δράσης που αναμένεται να εφαρμόσει άμεσα ο Δήμος. Κατά τη διάρκεια σεμιναρίου του έργου, ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης εκπροσωπώντας την Ομάδα Σύμπραξις ως εταίρο του LIFE ASTI, αναφέρθηκε στις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο για τον έλεγχο της Αστικής Θερμικής Νησίδας αναλύοντας επιτυχημένες παρεμβάσεις που οδηγούν στην αποφυγή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή αλλιώς στην προσαρμογή σε αυτήν. Οι στρατηγικές για το κλίμα στις αστικές περιοχές  περιλαμβάνουν την επίδραση στους ακόλουθους κρίσιμους παράγοντες: 1. ανάγλυφο / διαρρύθμιση της πόλης, 2. ανάπτυξη, συντήρηση κάθε μορφής αστικού πρασίνου, 3. χρήση υλικών εντός της πόλης με στόχο την ελαχιστοποίηση των θερμικών πηγών.

Δείτε εδώ το βίντεο από το σεμινάριο του LIFE ASTI στο Δήμο Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του Αλέξανδρου Δεληγιάννη στο 2:40:38