Με την προσοχή στραμμένη στους νέους της Ευρώπης καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης της έρευνας, της τεχνολογίας αλλά και της καινοτομίας για ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα υλοποίησε στις 18 Ιανουαρίου το διαδραστικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό συνέδριο EUandU.  Στόχος του Συνεδρίου ήταν να εμπνεύσει και να υποστηρίξει τους νέους να ανακαλύψουν ή να δημιουργήσουν τη δουλειά που ονειρεύονται να κάνουν, επικεντρώνοντας σε τομείς του μέλλοντος όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή, η Ιατρική και Βιοϊατρική Έρευνα. Τη διοργάνωση του συνεδρίου ανέλαβε για λογαριασμό της Αντιπροσωπείας, η Ομάδα Σύμπραξις, επιλέγοντας ένα υβριδικό μοντέλο, με φυσική παρουσία των κεντρικών ομιλητών και παράλληλες συνεδρίες σε 4 πόλεις: Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα, Βρυξέλλες και διαδικτυακή συμμετοχή του κοινού που άγγιξε τους 1.500 συμμετέχοντες. Το Συνέδριο υποστηρίχθηκε από 3 σημαντικά ερευνητικά πανεπιστημιακά Κέντρα: το Πανεπιστήμιο Πατρών,  το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), ενώ συμμετείχαν με εισηγήσεις τους σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της έρευνας και της επιστήμης.

https://www.euandu.eu/