Τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ολοκληρωμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πολιτών που κατοικούν στον αστικό ιστό, αποτελούν ένα στοίχημα για τις σύγχρονες πόλεις που στοχεύουν να γίνουν κλιματικά ουδέτερες. Το ECORouTs, ένα πρωτοπόρο έργο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα που προσφέρει πολύτιμη εμπειρία στην Κρήτη και την Κύπρο, ολοκληρώθηκε το 2021. Στο τελικό συνέδριο και το info day τα οποία διοργανώθηκαν στο Ηράκλειο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, παρουσιάστηκαν τα σημαντικά αποτελέσματα του έργου, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν οι πολίτες και οι επισκέπτες της πόλης για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς (ηλεκτροκίνητα δημοτικά οχήματα) που προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη και ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση. Η Ομάδα Σύμπραξις ανέλαβε το σύνολο των δράσεων επικοινωνίας του έργου για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου, υποστηρίζοντας συνολικά την εκστρατεία του Δήμου με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση και προσαρμογή του Δήμου και των δημοτών στην κλιματική αλλαγή. Δείτε ΕΔΩ το βίντεο από το τελικό συνέδριο του έργου ECORουTs.