Τον σχεδιασμό της δημοσιότητας και των δράσεων πληροφόρησης  για το έργο ECORouTs του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 ανέλαβε το Δεκέμβριο η Ομάδα Σύμπραξις για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου. Το έργο υλοποιεί κοινές δράσεις για τη δημιουργία πράσινων – περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών εντός τουριστικών περιοχών και υλοποιείται στην Ελλάδα στους Δήμους Ηρακλείου και Χανίων και στην Κύπρο στους Δήμους Πάφου και Αραδίππου. Κεντρικός στόχος του ECORouTs είναι η ελάττωση των εκπομπών C02 και άλλων αερίων επιβλαβών, τόσο για την ανθρώπινη υγεία, όσο και για το φυσικό περιβάλλον καθώς και η προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων προερχόμενων από τις αστικές μεταφορές.