Από τις 26 έως τις 28 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 5η Ολομέλεια του Concerted Action EPBD V κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Η Ομάδα Σύμπραξις, η οποία είχε αναλάβει και την προηγούμενη αντίστοιχη συνάντηση, ανέλαβε τη συνολική τεχνική υποστήριξη της 5ης Ολομέλειας, κατά τη διάρκεια των 3 ημερών πραγματοποίησής της, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα περισσότερους από 170 συμμετέχοντες μιας κλειστής κοινότητας εκπροσώπων των εθνικών υπουργείων που είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία του τεχνικού, νομικού και διοικητικού πλαισίου για την Οδηγία.