Ένα gps ακολουθεί το ταξίδι δύο πλαστικών ανακυκλώσιμων στην Ελλάδα από τον κάδο ανακύκλωσης μέχρι το σημείο που καταλήγει. Η πορεία θα μας εκπλήξει. Η Ελλάδα γίνεται εξαγωγός και παράλληλα εισαγωγέας απορριμμάτων.

Στα χνάρια των πλαστικών σκουπιδιών της Ελλάδας – Solomon (wearesolomon.com)