Είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι για την επιτυχημένη έναρξη του έργου Horizon 2020 iBRoad2EPC. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε υβριδικά και φιλοξενήθηκε στην ιστορική γειτονιά της Πλάκας στους πρόποδες της Ακρόπολης, στην Αθήνα, από τις 15 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2021. Μετά από μια μακρά περίοδο αποφυγής του συγχρωτισμού, 10 εκπρόσωποι των εταίρων του έργου συμμετείχαν στη συνάντηση δια ζώσης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, ενώ παράλληλα, ακόμα 20 εκπρόσωποι συμμετείχαν καθόλη τη διάρκεια των συναντήσεων, καθώς και σε ψηφοφορίες, μέσω διαδικτύου. Ως συνέχεια του έργου Horizon 2020 iBRoad (2017-2020), το iBRoad2EPC βασίζεται στα διδάγματα του πρώτου προκειμένου να διευρύνει τα Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων και να τα ενσωματώσει στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης. Τα εργαλεία αυτά πρόκειται να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τα κτίριά τους, υποστηρίζοντας έτσι την τόσο απαραίτητη για το ευρωπαϊκό απόθεμα κτιρίων απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η προσέγγιση που θα εφαρμόσει το iBRoad2EPC θα διαμορφωθεί για τις ανάγκες και θα εφαρμοστεί σε έξι ευρωπαϊκές χώρες: τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Κατά την έναρξη του έργου επιβεβαιώθηκε η ουσιαστική δέσμευση και παράλληλα η ρεαλιστική φιλοδοξία των εταίρων να συνεισφέρουν, παρά τις προκλήσεις, με έμπνευση σε ένα καλύτερο μέλλον, μέσα από τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του έργου.