Στις 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στην  Αθήνα, η 1η Εθνική Συνάντηση ενδιαφερομένων μερών του  έργου QualDeEPC με θέμα “Απαιτήσεις για τη βελτιστοποίηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης”. Στη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από το ΚΑΠΕ συμμετείχε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (ΙΝΖΕΒ) ενώ, ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης από την Ομάδα Σύμπραξις συμμετείχε επίσης, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων με σχετικά συμπεράσματα από το έργο iBRoad. Στόχος της συνάντησης ήταν να αναγνωριστούν και να καταγραφούν οι προτεραιότητες, τόσο για τη βελτίωση του περιεχομένου όσο και του φιλικότερου προς τον χρήστη εντύπου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο μπορεί να αποτελέσει και την αφετηρία προς μια ριζική ενεργειακή ανακαίνιση ενός κτιρίου.