Με μεγάλη χαρά, η Ομάδα Σύμπραξις παρέδωσε στον Δήμο Αιγιαλείας, και ιδιαίτερα στους μικρούς δημότες του, την πρότυπη Παιδική Χαρά ΚΙΒΩΤΟΣ, που ξεκίνησε τη λειτουργία της, κατόπιν της χορήγησης βεβαίωσης καταλληλότητας λειτουργίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις σύγχρονες και ασφαλείς προδιαγραφές της. Η Παιδική Χαρά έγινε πραγματικότητα με κύριο δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την πολύτιμη στήριξη του Πράσινου Ταμείου, του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ και του Δήμου Αιγιαλείας. Αποδίδει στην τοπική κοινωνία ένα νέο κύτταρο κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μια όαση πρασίνου, χαράς και παιδικών φωνών, στο κέντρο του Αιγίου, σε κοινόχρηστη δημοτική έκταση 1.100 τ.μ.Η Ομάδα Σύμπραξις έχει ειδικευτεί σε αντίστοιχα έργα κοινωνικής συνεισφοράς ανά την Ελλάδα, με άριστες προδιαγραφές ως προς όλες τις παραμέτρους: προμήθεια ξύλινων και πιστοποιημένων κατά FSC υλικών για την ασφάλεια και την αειφορική ποιότητα των παιχνιδιών, πενταπλάσια προσδοκώμενη διάρκεια ζωής, έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα εξομοίωσης του παιχνιδιού με τη δραστηριότητα στη φύση, φυσικό δάπεδο χωρίς επικίνδυνα υλικά, εξασφάλιση ανεμπόδιστης πρόσβασης για όλους στο χώρο και τις παιχνιδοκατασκευές. Η Παιδική Χαρά ΚΙΒΩΤΟΣ αποτελεί σημείο αναφοράς στην προσπάθεια του Δήμου Αιγιαλείας για τη διαμόρφωση ασφαλών παιχνιδότοπων για όλα τα παιδιά, σε συμφωνία με την πρόσφατη νομοθεσία που απαιτεί να περιλαμβάνονται σε κάθε νέα δημιουργία παιδικής χαράς, ικανές προσβάσεις και κατάλληλος εξοπλισμός για παιδιά με κινητική, οπτική ή ακουστική αναπηρία. Επειδή όλα τα παιδιά αξίζουν και δικαιούνται ίσες ευκαιρίες στο παιχνίδι, χωρίς διακρίσεις. Δείτε το βίντεο με την πρότυπη Παιδική Χαρά ΚΙΒΩΤΟΣ.