Προσπάθεια για ενεργειακή αειφορία με στόχο τη βιωσιμότητα των μικρών νησιωτικών τόπων και τα αργά βήματα προς την επαρκή διαχείριση των απορριμμάτων λόγω του αυξανόμενου τουρισμού.

Νησιά που δειλά δειλά «πρασινίζουν» | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (kathimerini.gr)