Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του έργου SoSEDEE, το οποίο έχει στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης,  πλησιάζει με επιτυχία προς την ολοκλήρωσή του, με τη συμμετοχή ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η Ομάδα Σύμπραξις, ως Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου, δημιούργησε το τρίγλωσσο προωθητικό βίντεο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και οργάνωσε τις Συνεντεύξεις Τύπου, τις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις καθώς και ενημερωτικές δράσεις σε δημόσιους χώρους της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.