Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) για τη διετία 2021-2022, ορίστηκε ως αποτέλεσμα της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών, που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στις 16 Δεκεμβρίου 2021. Στο νέο Δ.Σ. τοποθετήθηκε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του ΣΕΓΜ, η κ. Δέσποινα Καλλιδρομίτου από την εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Ο ΣΕΓΜ, ως φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών εταιρειών-γραφείων μελετών, κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων της χώρας, καθώς εκπροσωπεί το μελετητικό δυναμικό που είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των μεγάλων έργων υποδομής της χώρας. Η Ομάδα Σύμπραξις ανέλαβε για λογαριασμό του ΣΕΓΜ τη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο της γενικότερης συνεργασίας μαζί του και της διοικητικής υποστήριξης που παρέχει στον Σύνδεσμο. Στη Γενική Συνέλευση απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Καραγιάννης καθώς επίσης πρόεδροι και εκπρόσωποι άλλων φορέων σχετιζόμενων με τις υποδομές και την ανάπτυξη.