Η γενιά Ζ, σύμφωνα με έρευνα των ActionAid και QED, δείχνει ότι υπερβαίνει τις προκαταλήψεις των προηγούμενων γενεών, εκφράζοντας υψηλότερα ποσοστά προκατάληψης σε θέματα όπως η πολιτική, η εκπαίδευση και η σωματική ακεραιότητα. Οι ερευνητές επισημαίνουν τη σημαντική παρουσία προκαταλήψεων στις νεότερες γενιές, παρά την αναμενόμενη πιο “αφυπνισμένη” στάση.

Η γενιά Ζ, ξεπέρασε τους γονείς της σε προκαταλήψεις | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (kathimerini.gr)