Η ανάδειξη μιας σημαντικής ιστορικής περιόδου, που συνδέεται στενά με την προεπαναστατική ιστορία των νησιών του Αιγαίου, παρουσιάστηκε σε διαδικτυακή εκδήλωση στις 4 Δεκεμβρίου, με αφορμή το έτος εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έτους 2021 Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας και διοργανώθηκε από την Επιτροπή του Έτους του Δήμου Πάρου και το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Archipelagos Historia, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά ιστορικά τεκμήρια, ενώ παράλληλα συντονίστηκε συζήτηση με θέμα: «Οι Ρώσοι στο Αιγαίο, 18ος αιώνας. Ο ρόλος της Πάρου», στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες και Ρώσοι ιστορικοί. Τη συζήτηση συντόνισε η Ελισάβετ Παπαζώη, Πρόεδρος της Επιτροπής του Έτους Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας 2021 του Δήμου Πάρου. Η Ομάδα Σύμπραξις υποστήριξε τη διοργάνωση της εκδήλωσης πιστεύοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του τόπου μας ως βασικού πυλώνα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.