Με το σύνθημα «Δήμος Λευκάδας: Εδώ Ανακυκλώνουμε!» η Ομάδα Σύμπραξις υποστήριξε για λογαριασμό του Δήμου, καμπάνια ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση, η οποία υλοποιήθηκε τον Αύγουστο, σε ορισμένες από τις περισσότερο πολυσύχναστες παραλίες της Λευκάδας. Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης, οι οποίες περιλάμβαναν ενημέρωση του κοινού και δυνατότητα ανακύκλωσης σε κάδους τριών ρευμάτων, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του έργου RECORD – Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία.