iBROAD η εναρκτήρια συνάντηση στην Αθήνα

H πρώτη συνάντηση έναρξης του έργου  iBROAD πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Ιουλίου στην Αθήνα με συμμετοχή 12 εταίρων προερχόμενων από 9 διαφορετικές χώρες, αποσκοπώντας στη διευρεύνηση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ιδέας του «Οδικού Χάρτη Ανακαίνισης Διακριτού Κτιρίου» (Ιndividual Building Renovation Roadmaps). Μέσω του iBROAD αναπτύσσεται ένα εργαλείο συνολικής προσέγγισης για κτίρια που αποτελούν κατοικίες, ενώ παράλληλα παρέχεται ένα εξατομικευμένο πλάνο ανακαίνισης, σε μακροχρόνιο ορίζοντα, συνδυαζόμενο με μια αποθήκη πληροφοριών σχετικών με το κτίριο. Το  iBROAD στοχεύει στην ενδυνάμωση των καταναλωτών και στη στήριξή τους στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων, με βάση τους Οδικούς  Χάρτες Ανακαίνισης. Ως αποτέλεσμα, οι ενεργειακοί επιθεωρητές θα μπορούν να παρέχουν ένα αξιόπιστο εργαλείο, οι δημόσιες αρχές να προσφέρουν, από τη θέση που τους δίνει ο ρόλος τους,  καλές πρακτικές  ανακαίνισης, ενώ οι ιδιοκτήτες θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία απαραίτητη για τα ακίνητά τους. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon 2020. Οι Οδικοί Χάρτες Ανακαίνισης Διακριτών Κτιρίων θα δοκιμαστούν και θα επαληθευτούν από εμπειρογνώμονες και κυβερνητικούς φορείς στη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία. Η Ομάδα Σύμπραξις είναι ο συντονιστής εταίρος του έργου με δεύτερο βασικό συμμετέχοντα το Buildings Performance Institute Europe (BPIE, Βέλγιο).

Έναρξη έργου HORIZON 2020 iBROAD

Η 1η Ιουνίου είναι η επίσημη ημερομηνία έναρξης του νέου έργου iBROAD, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020, με συντονιστή εταίρο την Ομάδα Σύμπραξις. Το έργο αφορά στα λεγόμενα “διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων” (building renovation passports), όπως αυτά έχουν αναδειχθεί από τη σχετική εργασία του Buildings Performance Institute Europe (BPIE). Το έργο θα αναπτύξει εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της, σταδιακής και σε βάθος χρόνου, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, τα οποία λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε κτιρίου καθώς και τις προτιμήσεις των ιδιοκτητών του. Το BPIE είναι ο δεύτερος βασικός συμμετέχων στο εταιρικό σχήμα, όπου εκπροσωπούνται 9 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Οι άλλοι εταίροι είναι: ifeu – Institute for Energy and Environmental Research (Γερμανία), TU Wien – Technical University of Vienna (Αυστρία), INZEB – Institute of Zero Energy Buildings (Ελλάδα), BPAC – Blue Planet Academy & Consulting (Βέλγιο), Eneffect Center for Energy Efficiency (Βουλγαρία), ADENE Energy Agency (Πορτογαλία), VEA – Flemish Energy Agency (Βέλγιο), KAPE – Polish National Energy Conservation Agency (Πολωνία), PHC – Passive House Center (Σουηδία), INCD URBAN-INCERC – National Institute for Research and Development in Construction, Urban Planning and Sustainable Spatial Development (Ρουμανία).

Σύμβουλοι Εταιρικής Υπευθυνότητας για τη Μαρίνα Φλοίσβου

Μια νέα συνεργασία για τη συμβουλευτική υποστήριξη της LAMDA Flisvos Marina AE σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας ξεκίνησε τον Ιούνιο. Για λογαριασμό της εταιρείας, η οποία αποτελεί τον Φορέα Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Φλοίσβου, η Ομάδα Σύμπραξις ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης που θα υποστηρίξει την εταιρεία να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, ενσωματώνοντας με τον καλύτερο τρόπο κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες στην επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Journey2Jobs: ήδη το 71% των εκπαιδευόμενων σε θέσεις εργασίας

Με μια γιορτή αποφοίτησης για όλες και όλους τους συμμετέχοντες ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκπαίδευσης των νέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Journey2Jobs για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, στις 26 Ιουνίου 2017 στο κεντρικό κτίριο του New York College. Στην εκδήλωση αποφοίτησης συμμετείχε με εισήγησή του για την πιστοποίηση του κώδικα εκπρόσωπος της SIG, διεθνούς εταιρείας συμβούλων εξειδικευμένων σε θέματα ποιότητας συστημάτων λογισμικού, καθώς και εκπρόσωποι των διεθνών εταιρειών AgileActors και Printec που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά στον τομέα της πληροφορικής. Επίσης, στην εκδήλωση συμμετείχαν με εισηγήσεις τους για την ενδυνάμωση του προσωπικού και επαγγελματικού προφίλ εκπρόσωποι όλων των συντελεστών του προγράμματος, ανάμεσα στους οποίους και η Ομάδα Σύμπραξις. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης βασίστηκε στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς, γι’ αυτό και είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόσληψη ποσοστού μεγαλύτερου του 71% των εκπαιδευόμενων σε σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίες, ενώ οι προσλήψεις συνεχίζονται με την πρόβλεψη ότι θα ξεπεραστούν κατά πολύ οι αρχικοί στόχοι του προγράμματος.

Θετική Ενέργεια στο Χρώμα: το βίντεο του προγράμματος

Βίντεο διάρκειας 1 λεπτού που περιλαμβάνει σημαντικά στιγμιότυπα από τις τρεις μεγάλες δημόσιες τοιχογραφίες του προγράμματος «Θετική Ενέργεια στο Χρώμα» δημιουργήθηκε από την Ομάδα Σύμπραξις. Το βίντεο υλοποιήθηκε για να προβάλλει τις δράσεις του προγράμματος οι οποίες είχαν στόχο να μεταμορφώσουν εικαστικά γκρίζα σημεία της Αθήνας και να εμπνεύσουν τους κατοίκους της πόλης να υιοθετήσουν μια αισιόδοξη στάση ζωής. Οι τοιχογραφίες υλοποιήθηκαν από την UrbanΑct και τον γνωστό καλλιτέχνη της street art σκηνής Same84 με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και χορηγία της Amita Motion.

Συνέδριο για τη Διαχείριση των Υδάτων

Τη διοργάνωση διήμερης Συνάντησης Εργασίας με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων: Επόμενα Βήματα – Επιχειρησιακός σχεδιασμός αξιοποίησης αποτελεσμάτων», υλοποίησε η Ομάδα Σύμπραξις για λογαριασμό της ΕΥΣΠΕΔ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλασσίων και Εσωτερικών Υδάτων», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 29 & 30 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα με περισσότερους από 100 προσκεκλημένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, εκπροσώπους Κρατικών Φορέων υπεύθυνων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, Υπουργείων, Πανεπιστημίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και την Πρεσβεία της Νορβηγίας.