Το Journey2Jobs, ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, διακρίθηκε στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2019, στην κατηγορία “Market” και η Ομάδα Σύμπραξις είναι περήφανη που έβαλε το λιθαράκι της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής πρωτοβουλίας. To πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε 200 ώρες εκπαίδευσης σε εξειδικευμένα αντικείμενα Προγραμματισμού, προσωπικές δεξιότητες, καθώς και σε life & business coaching, εξασφάλισε εργασία σε 57 νέους από τους συνολικά 60 αποφοίτους του προγράμματος.