Στην τελική διάσκεψη του έργου STUNNING που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  HORIZON 2020 και έλαβε χώρα στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 στο Παρίσι, συμμετείχε ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Director Sustainability Consulting & Implementation   στην Ομάδα Σύμπραξις και συντονιστής του έργου iBRoad. Η διάσκεψη επικεντρώθηκε στην υιοθέτηση και την αναπαραγωγή επιτυχημένων και καινοτόμων πλαισίων ανακαίνισης κτιρίων και επιχειρηματικών μοντέλων για ελκυστικές και ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις. Συνολικά, 14 ευρωπαϊκά έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων,  μεταξύ των οποίων και το iBRoad, συμμετείχαν στις διαδραστικές συνεδρίες της διάσκεψης. Στόχος του έργου STUNNING είναι να εντοπίσει και να προωθήσει καινοτόμα πλαίσια ανακαίνισης για να επιταχύνει την αποδοχή τους από τους παράγοντες της αγοράς και τους καταναλωτές, αυξάνοντας τον ρυθμό ανακαίνισης στην Ευρώπη.