Στις 9 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το Εθνικό Συνέδριο και η Συνάντηση Πολιτικής με αντικείμενο την παρουσίαση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος IMPULSE Interreg-MED κατά την υλοποίησή του στο Δήμο Ηρακλείου. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα οφέλη της χρήσης των εργαλείων του Προγράμματος σε εθνικό και μεσογειακό επίπεδο, καθώς και η ουσιαστική συνεισφορά των συμπερασμάτων του στη χάραξη πολιτικής, που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημόσιων Κτιρίων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν το ΚΑΠΕ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Ενέργεια “EnergyCities”, εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ, Ευρωπαϊκές Ενώσεις για την Ενέργεια, επικεφαλής στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` Βαθμού, στελέχη επιχειρήσεων του Ενεργειακού Κλάδου, καθώς και στελέχη από τους Μεσογειακούς Εταίρους του Προγράμματος. Η Ομάδα Σύμπραξις, Σύμβουλος Επικοινωνίας του Έργου, υποστήριξε τη συνολική διοργάνωση της εκδήλωσης.