Για την ευθύνη του πολίτη και μια σειρά από άλλα επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας στις μεγαλουπόλεις και η επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, στις 3 Ιουνίου, με τον πρωτοπόρο και διεθνούς φήμης καθηγητή κ. Μάνθο Σανταμούρη. Με αφετηρία τον δραματικό αντίκτυπο της ενεργειακής φτώχειας στα νοικοκυριά, ως σημείο κοινωνικής διάκρισης, καθώς και την ενεργή στάση ενός πολίτη απέναντι στην κλιματική κρίση, ο κ. Σανταμούρης τόνισε ότι όσο οι Έλληνες δεν συνειδητοποιούν ότι η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής τους, τόσο δεν θα αντιλαμβάνονται και τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την αύξηση της θερμοκρασίας. Στη συνέντευξη παρουσιάστηκαν σημαντικές επιστημονικές εργασίες και πιλοτικά προγράμματα για την επίτευξη της μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια, τονίστηκε η σημασία του συνδυασμού των τεχνολογιών ανάσχεσης της κλιματικής μεταβολής με τις τεχνολογίες προσαρμογής καθώς και η αναγκαιότητα ενεργειακής εκπαίδευσης προς όλους. Τη συνέντευξη πραγματοποίησε ο Θάνος Μπελαλίδης, εκπροσωπώντας το έργο LIFE ASTI και την Ομάδα Σύμπραξις. Ο Δρ. Μάνθος Σανταμούρης είναι καθηγητής στο Anita Lawrence of High Performance Architecture, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.

Δείτε ΕΔΩ τη Συνέντευξη μαζί του.